Vacancy

(New) Business Development Manager

Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

Summary

Summary

Duiker werkt samen met Velde Recruitment voor deze positie

Ga naar / Go to Business Development Manager

 

Jouw rol / your assignment

Als Business Development Manager ben je de ambassadeur die via het wereldwijde netwerk van keten- en business partners Duiker’s nieuwe waarde proposities positioneert en waar mogelijk deze in studies en projectverkopen omzet. Met name op gebied van CO2-reductie en de inzet van nieuwe en groene energiedragers zoals ammonia ten behoeve van warmte en waterstofproductie is globaal nog veel te winnen.

Na 1 jaar
 ken je de belangrijkste energietransitie ‘drivers’, zit je in de relevante netwerken, heb je twee betaalde studies verkocht, 3 nieuwe intentieverklaringen voor samenwerking en ontwikkeling getekend en 1 nieuwe consultant aangesteld. Met dit én een concrete nieuwe toepassing in je hand, draag jij bij aan de ambitie van Duiker.

 

As Business Development Manager, you are the ambassador who, through the global network of chain and business partners, positions Duiker’s new value propositions and, where possible, converts these into studies and project sales. Especially in the field of CO2 reduction and the use of new and green energy carriers such as ammonia for heat and hydrogen production, there is a lot to be gained globally.

After 1 year, you know the main energy transition ‘drivers’, you are in the relevant networks, you have sold two paid studies, signed three new letters of intent for cooperation and development and appointed one new consultant. With this and a concrete new application in your hand, you will contribute to Duiker’s ambition.

 

Onze ambitie / Our ambition

Duiker is een ingenieursbureau dat wereldwijd thermische conversietechnologieën verkoopt aan de energie-, olie- en gasindustrie. Denk aan zwavelterugwinning, omzetting van ammoniak naar waterstof en emissiereductie. De direct toepasbare- en innovatieve oplossingen vragen weinig onderhoud, hebben een lange levensduur en geven de klant echt ‘value for money’!

Naast de bestaande technologieën stelt Duiker de energiesector nu ook in staat ammoniak als groene energiedrager toe te passen. Haar ambitie is om binnen 5 jaar de (omzet)verhouding tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ technologieën in evenwicht te brengen. Zo werkt Duiker daadwerkelijk mee aan het realiseren van de schonere toekomst!

 

Duiker is an engineering firm that sells thermal conversion technologies to the energy, oil and gas industries worldwide. These include sulphur recovery, conversion of ammonia to hydrogen and emission reduction. The ready-to-use and innovative solutions require little maintenance, have a long service life and give the customer real value for money!

In addition to the existing technologies, Duiker now enables the energy sector to use ammonia as a green energy carrier. Its ambition is to balance the (revenue) ratio between ‘old’ and ‘new’ technologies within 5 years. In this way, Duiker is actually helping to realise the cleaner future!

 

Interested?

Are you excited about this job opportunity?

If that is the case, we would like to get in touch with you!

Please contact Velde Recruitment via the link Business Development Manager at Duiker Clean Technologies or call +31 88 6070100

Join Us

Unsolicited application

Want to become a part of Duiker? Choosing Duiker means working with a technically capable and highly skilled team with a customer oriented focus. Knowledgeable people who take pride in fulfilling their promises.

Questions about the Job? Contact us

Contact us to get more information about our careers

jobs@duiker.com