Vacancy

Regional Sales Manager

Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here
Add Your Tooltip Text Here

Summary

Summary

Duiker werkt samen met Velde Recruitment voor deze positie

Ga naar / Go to Regional Sales Manager

 

Jouw rol / your assignment

Als Regional Sales Manager onderhoud je de contacten met de bestaande en nieuwe relaties (agenten, adviseurs, licensors, contractors en belangrijke eindgebruikers) in de procesindustrie en overtuig je hen van de USP’s van Duiker. Je verkoopt thermische procesoplossingen en de bijbehorende installaties voor het zwavelterugwinningsproces, studies en adviezen omtrent mogelijke verbeteringen om aan de emissie-eisen van morgen te kunnen voldoen.

Na 1 jaar heb je alle belangrijke relaties bezocht én 2 beurzen in jouw regio bijgewoond. Uit alle gesprekken en gedegen marktonderzoek stel je een helder regionaal sales plan op. Hierdoor zit je bij drie projecten aan de onderhandelingstafel, heb je 1 contract succesvol afgesloten en nieuwe agenten aangesteld. Zo draag je bij aan Duikers ambitie.

 

As Regional Sales Manager, you will maintain contacts with existing and new relations (agents, consultants, licensors, contractors and key end-users) in the process industry and convince them of Duiker’s USPs. You sell thermal process solutions and the associated installations for the sulphur recovery process, studies and advice on possible improvements to meet tomorrow’s emission requirements.

After 1 year, you will have visited all important customers and attended 2 trade fairs in your region. From all these talks and thorough market research, you will draw up a clear regional sales plan. As a result, you are at the negotiating table for three projects, you have successfully concluded 1 contract and appointed new agents. This is how you contribute to Duikers’ ambition.

 

 

Onze ambitie / Our ambition

Duiker is een ingenieursbureau dat wereldwijd thermische conversietechnologieën verkoopt aan de energie-, olie- en gasindustrie. Denk aan zwavelterugwinning, omzetting van ammoniak naar waterstof en emissiereductie. De direct toepasbare- en innovatieve oplossingen vragen weinig onderhoud, hebben een lange levensduur en geven de klant echt ‘value for money’!

Naast de bestaande technologieën stelt Duiker de energiesector nu ook in staat ammoniak als groene energiedrager toe te passen. Haar ambitie is om binnen 5 jaar de (omzet)verhouding tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ technologieën in evenwicht te brengen. Zo werkt Duiker daadwerkelijk mee aan het realiseren van de schonere toekomst!

 

Duiker is an engineering firm that sells thermal conversion technologies to the energy, oil and gas industries worldwide. These include sulphur recovery, conversion of ammonia to hydrogen and emission reduction. The ready-to-use and innovative solutions require little maintenance, have a long service life and give the customer real value for money!

In addition to the existing technologies, Duiker now enables the energy sector to use ammonia as a green energy carrier. Its ambition is to balance the (revenue) ratio between ‘old’ and ‘new’ technologies within 5 years. In this way, Duiker is actually helping to realise the cleaner future!

 

Interested?

Are you excited about this job opportunity?

If that is the case, we would like to get in touch with you!

Please contact Velde Recruitment via the link  Regional Sales Manager at Duiker Clean Technologies or call +31 88 6070100

Join Us

Unsolicited application

Want to become a part of Duiker? Choosing Duiker means working with a technically capable and highly skilled team with a customer oriented focus. Knowledgeable people who take pride in fulfilling their promises.

Questions about the Job? Contact us

Contact us to get more information about our careers

jobs@duiker.com