1942 – Join stock company

J. Duiker en Co’s Fabriek van Apparaten en Werktuigen(J. Duiker 和Co. Factory of Machines and Tools)合并为股份公司